Ben je getrouwd of wonen jullie ongehuwd samen? Ik kwam deze week een echtpaar in mijn praktijk tegen die hun relatie omschreven als twee getrouwde kamergenoten! Misschien verbaas je je om dit te horen en toch komt  dit vaker voor dan je denkt. Het is niet ongebruikelijk dat partners elkaar als zodanig ervaren. Je kunt er zomaar in verzeilt geraken. Sommige van die getrouwde kamergenoten kunnen functioneren als de perfecte huis-vrienden of als in een broer of zus-achtige relatie, er zijn ook andere voorbeelden waarin deze getrouwde kamergenoten in een boze, wrokachtige, in elkaar minachtende zoniet kwetsende relatie verzeilen.

Aanvankelijk gaat het samenwonen vrij moeiteloos, gevoed door de onderlinge aantrekkingskracht en de bijkomende lichamelijke opwinding; de nieuwe partners doen er van alles aan om elkaar beter te begrijpen en om het elkaar naar de zin te maken. Dat versterkt de onderlinge band en de betrokkenheid op elkaar. Echter zodra die eerste nieuwigheid er af is, stoppen partners vaak met het leveren van die benodigde extra inspanning. De behoefte om in elkaar te blijven investeren en om indruk op de ander te maken taant, net zo als de behoefte om samen plezier te maken of om elkaar uit te dagen. Routines slijten in en dat is het moment waarop de neerwaartse spiraal in de relatie begint. Nu de eerste fase van het samen het huis inrichten verstrijken, kan de nieuwe realiteit van de dagelijkse gang van zaken uitmonden in een teleurstelling voor beide partijen. Die ongelooflijke gevoelens die het paar aan het begin van de relatie ervaarde, maakt plaats voor een waslijst van transacties die nu eenmaal moeten plaatsvinden, het investeren in de afzonderlijke carrières van beide partners, hoe met de financiën om te gaan of een gezondheidskwestie, het plannen van de pensioenen, het onderhoud van de woning, de contacten met familie en vrienden, het krijgen van/zorgen voor kinderen. De liefdevolle en meer emotionele kant van de relatie wordt overschaduwd  door al die meer functionele aspecten van het dagelijks leven. De oorspronkelijke intimiteit gaat verloren. Met de eventuele gezinsuitbreiding, de financiën, het zorgen voor de maaltijd, het doen van allerlei klusjes verschuift het samenlevings- patroon van de oorspronkelijke betrokkenheid op elkaar naar alles wat moet. Je gaat al snel van een leuk en zorgeloos koppel naar een gestrest en druk duo en de onderlinge gesprekken klinken als het afwerken van één grote, lange to-do lijst; s’avonds  trekken de partners zich nu in verschillende kamers terug en nemen ze elk afzonderlijk deel aan activiteiten die hun eigen voorkeur hebben.

Vaak is er ten tijde van het huwelijk of het besluit om samen te gaan wonen, weinig of geen uitleg of aandacht voor wat hen te wachten staat. Dit is met name het geval voor degenen die voor de trouwdag niet hebben samen gewoond. Niemand heeft je in detail voorbereid op hoe moeilijk het kan zijn en hoe je je moet aanpassen aan de uitdagingen waarmee je waarschijnlijk te maken krijgt. Onze cultuur helpt ook niet mee; een bruiloft, hoe feestelijk ook, wordt vaak over-geromantiseerd en de alledaagse realiteit van het huwelijk wordt verdoezeld. Jonge stellen die vanuit huis besluiten te gaan samenwonen hebben de neiging zich te concentreren op de bijhorende feestelijkheden, de bruiloft zelf en hun huwelijksreis en niet op wat het in de praktijk betekent om daadwerkelijk ‘getrouwd te zijn’. Daardoor hebben velen het erg moeilijk om zich aan elkaar aan te passen en de uitdagingen het hoofd te bieden.

De eerste fase van ons leven gaat over de ontdekking en de verkenning van het “ik”- wie ben ik en wat wil ik. We zoeken naar onze eigen plek in de wereld en we doen er alles aan om zo comfortabel mogelijk in ons eigen vel te zitten. Met horten en stoten bouw je aan een eigen identiteit met specifieke kenmerken en verwachtingen met betrekking tot je omgeving en wat je terzijner tijd in een ander hoopt te vinden. De tweede belangrijke fase van je leven wordt gekenmerkt door je te verbinden aan een andere persoon, je gaat uitzoeken wat betekent als je je leven met een ander wilt delen. Nu moet je omschakelen van het maken van keuzes enkel alleen voor jezelf naar het moeten leren om compromissen te sluiten en aspecten en eigenschappen van je eigen leven te delen met die van een ander. Het je tot een ander verhouden vraagt om een grote mate van onbaatzuchtigheid en dat kan je als een grote schok ervaren. En veel van de problemen die zich in deze periode voordoen, hebben dan ook te maken met het onvermogen om eigen verwachtingen of gedrag dienovereenkomstig bij te stellen of omwille van de relatie los te laten. In deze fase van je leven waarbij je besluit een relatie met een ander aan te gaan word je geconfronteerd met grote veranderingen. Dat is een enorm karwei! Lukt het je niet om in je deze fase als een team tot elkaar te verhouden en blijf je in plaats daarvan aan je eigen dingen vasthouden, dan raak je verstrikt in een proces waarbij je langzaamaan de ander niet meer nodig hebt voor je eigen welbevinden en drijf je vanzelf uit elkaar naarmate die afstand tussen jullie groeit.

Het is in deze fase dat de hoop, de dromen en de liefde die je aanvankelijk in het begin van de relatie voor elkaar voelde, nieuw leven ingeblazen moet worden. Het gaat nu om het geloof in de ander en elkaar wat doorslaggevend wordt voor de voortzetting en het welslagen van de relatie. Alleen aan je eigen behoeften toegeven zal catastrofale gevolgen hebben en kan voor beiden tot een grote teleurstelling leiden. Wat je hier aan kunt doen is het onderwerp van deze blog. Overigens, en dit hier nu even terzijde, maar wel volledigheidshalve: De derde fase is de fase waarin de opvoeding van de kinderen achter de rug is en het samen leven andere eisen aan de relatie gaat stellen. Maar hier meer over in een andere blog.

Uiteraard begrijpen en verwachten de meeste mensen wel dat trouwen of gaan samen wonen iemands leven ingrijpend zal veranderen, maar het besef hoe ingrijpend die veranderingen kunnen zijn, dringt pas na de verbintenis pas goed door. Het verschil tussen onze oorspronkelijke fantasieën en verwachtingen kan mijlenver verschillen van de nieuwe realiteit, hetgeen kan leiden tot een gevoel van grote teleurstelling en/of diepe desillusie. Dit maakt het gemakkelijker om je partner als iemand anders te zien dan die persoon die je dacht dat hij/zij was.

Geliefden worden in het beste geval huisgenoten met wie ze getrouwd zijn of samenwonen. Dat is voor beiden een zeer onbevredigende situatie omdat die omstandigheid gepaard gaat met een grote emotionele ontkoppeling. De liefde en lust, de intimiteit en de lichamelijke attractie in elkaar is schijnbaar verdwenen. De aanvankelijke romantiek, het met elkaar lachen en het geklets is ook verdwenen. In plaats daarvan worden de genoemde aspecten vervangen door twee parallelle levens die samen vaak in een zekere harmonie naast elkaar bestaan ​​en waarbinnen de beide partners in onderling respect hun eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden vervullen. De enige verbinding waar ze een zekere gezamenlijkheid ontwikkelen liggen op het terrein van de huishoudelijke verantwoordelijkheden en de gezinsverplichtingen. Het is in feite nog maar een heel dun lijntje dat de beide partners met elkaar verbindt. Op den duur eenzamen beide personen in een dergelijke relaties en raken zij gefrustreerd, boos en verdrietig.

Voorbeelden van dingen die koppels de kans ontnemen om met elkaar in contact te komen: Eten met een boord op je schoot voor de televisie, het je laten afleiden door telefoontjes van anderen of elk een los van de ander een eigen slaappatroon ontwikkelen, zijn stuk voor stuk voorbeelden hoe koppels elkaar de kans ontnemen om aan hun gezamenlijkheid te werken.

Toch is er hoop! Het ligt altijd binnen jullie macht om de ontstane realiteit te veranderen. Het licht aan het einde van de tunnel kan echter alleen worden bereikt door met elkaar gezamenlijke doelen te definiëren en elkaar uit te dagen om samen die doelen te verwezenlijken. Voor succes is team-mentaliteit vereist. Wanneer een paar zich samen inspant om hun relatie weer op de rails te krijgen dan dragen ze ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welslagen daarvan. Onderschat niet hoe belangrijk het is om te blijven werken aan de kwaliteit en de levensduur van jullie relatie. Start vandaag nog! De verbinding tussen jullie is als een levend organisme – als die niet gevoed en verzorgd wordt, zal die verpieteren zoniet sterven. Hier zijn volgen wat tips om jullie op weg te helpen:

1. Neem geen beslissingen meer in je eentje: b.v. plan je vakantie samen.

2. Accepteer dat de ander niet zondermeer het verlengstuk van jouw verwachtingen is.

3. Accepteer ook dat het huwelijk/samen wonen uiteindelijk een geven en nemen is.

4. Partners mogen van elkaar verwachten dat zij elkaar waarderen en respecteren om wie ze zijn.

5. Stop en denk eerst na voordat je op de ander reageert – is deze ruzie de moeite waard?

6. Leer om als een team te werken aan jullie gemeenschappelijke doelen

7. Stop de ‘mijn en dijn’-mentaliteit – het is niet nuttig in een relatieomgeving

8. Om het met elkaar eens te worden moet je met elkaar leren een bevredigend compromis te sluiten

9. Bijt je niet vast in je ergernissen over kleinigheden, want uiteindelijk verzieken die jullie relatie. Maar noem ze gewoon en praat erover met elkaar.

10. Concentreer je aandacht op de goede/sterke kanten van je partner vanuit de gedachte dat niemand perfect is, ook jij niet.

11. Laat je negatieve gedachten over de ander varen, want op den duur vergiftig dit jullie relatie

12. Ga niet op je strepen staan want het gaat ten koste van de beoogde samenwerking.    

13. Vergeet niet dat wat jullie in eerste instantie in elkaar aantrok naast de overeenkomsten ook de onderlinge verschillen waren.

De inspanning die jullie als partners vandaag naar elkaar toe getroosten, kan een investering blijken te zijn in jullie toekomstig geluk.

Bovenstaande overwegingen zijn mede gebaseerd op de inhoud van het boek “Married Roommates” (zie hier onder voor meer details). Ik kan het iedereen, die zich herkent in bovenstaande problematiek van harte aanbevelen. Willen jullie er over praten neem dan contact met mij op: https://milestherapie.com/contact-the-gingko-leaf-for-an-appointment/

www.milestherapie.com
The Gingko Leaf