Wist je dat stellen gemiddeld zo’n zes ongelukkige jaren aarzelen en wachten voordat ze de hulp zoeken die ze nodig hebben!?

In de loop van hun samenzijn kent elke relatie zo haar uitdagingen: communicatieproblemen, onderling vertrouwen, wederzijds respect; problemen rond de tijd en ruimte die je voor jezelf nodig hebt; intimiteit, ouderschap; midlifecrises; de wijze waarop partners omgang met in de tijd veranderende normen en waarden in gedrag en opvattingen van beide partners; financiële verwikkelingen en stress; vreemdgaan en ontrouw. Elke relatie brengt in de loop van de tijd zo zijn eigen problemen en uitdagingen met zich!

Jullie kunnen elk een afzonderlijke afspraak met mij maken en dan werken wij één-op-één of, wellicht beter, jullie kunnen ook samen met een van mijn collega’s een 2×2 sessie afspreken. Misschien vragen jullie je af ​​wat de voordelen zijn van een dergelijke benadering met een team van twee co-therapeuten? Ik noem er een paar, want er zijn meerdere voordelen aan het werken met een team van twee therapeuten:

• Door hun aanwezigheid en op grond van ieders ervaring belichamen de twee therapeuten een hoge mate van emotionele congruentie (in zowel verbaal als non-verbaal opzicht), hetwelk zich uit in een voor partijen inzichtelijke en directe communicatie;

• Deze benadering biedt partijen bredere perspectieven en opent de deur voor een breder scala aan therapeutische interventies; het biedt de client immers de mogelijkheid van een breder perspectief en geeft de client in feite twee keer zoveel keuze mogelijkheden. (De cliënt kan immers kiezen tussen wat het beste bij hem of haar past).

• Het verbreedt ook de overdrachtsmogelijkheid voor de cliënt(en);

• Het vergroot ook de verscheidenheid aan leermomenten voor de klanten;

• Corrigeert de emotionele en perceptuele vooringenomenheden bij ieder van de deelnemende therapeuten, hetwelk in het voordeel van de clienten werkt;

• Het kan een behandelaar helpen om de mogelijke dubbele relatie tussen de individuele begeleiding van een persoon en die als relatietherapeut van het koppel beter te onderkennen;

• Omdat de twee relatietherapeuten hun kennis en kunde voor beide partners inzetten worden beide clienten gelijk bevoorrecht;

• Helpt om mogelijke vooroordelen of percepties van de ene partner als zou de andere partner worden bevoordeeld, te voorkomen, zodat beide partners zich evenveel gesteund voelen;

• Informatie die tijdens een één-op-één sessie wordt gedeeld, wordt niet ‘per ongeluk’ gebruikt in de gezamenlijke sessie met het koppel. Dit is vooral van belang als die informatie in vertrouwen is gedeeld en het niet de bedoeling was om die informatie in de gezamenlijke sessie met beide partners gedeeld zou worden;

• Counseling met koppels kan soms behoorlijk uitdagend zijn en het stelt de therapeuten in de gelegenheid om in zo’n situatie elkaar daarbij te ondersteunen;

• Stelt beide therapeuten in staat om met twee maal twee paar ogen vanuit verschillende perspectieven naar problemen te kijken;

• Biedt therapeuten de mogelijkheid om elkaars complementair gedrag te controleren en in balans te brengen;

• Stelt de beide therapeuten in staat om ten behoeve van hun cliënten in overleg met hun collega’s modellen to ontwikkelen die deze vorm van co-therapie in algemene zin verder te ontwikkelen;

• Onderling kunnen de beide therapeuten wisselende posities innemen waarbij de een participeert in het therapeutisch proces en de ander dat proces faciliteert, coacht en observeert;

• Deze co-therapie kost het stel niet meer dan een gebruikelijke relatietherapiesessie.

Dus, wat let jullie, kom en geef deze benadering het voordeel van je/jullie twijfel en doe er je voordeel mee!