Ik werk met stellen waarvan de een naar het thuisland van de ander is verhuisd. Deze situatie zorgt voor een unieke reeks omstandigheden en specifieke problemen in termen van hun gedeelde relatie. In een bi-culturele relatie is convergeren de verschillende culturele achtergronden van het paar in een nieuwe culturele combinatie.

Het is een gedurfde stap om van je eigen land van herkomst naar het land van herkomst van je partner te verhuizen. Er kunnen van allerlei redenen voor zijn: avontuur, werk, een beter leven of alleen voor de liefde. De uitdaging kan vaak veel moeilijker dan we verwachten. Soms is het moeilijk omdat toe te geven. We worden niet alleen geconfronteerd met het moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden, maar we moeten tegelijk ook het verlies verwerken van het leven dat we achterlieten. Het is goed mogelijk dat de ‘ontheemde’ partner enkele van de volgende emoties ervaart:

• Alleen en geïsoleerd – de hele dag thuis terwijl je partner aan het werk is;

• Zien klaar te komen met het verlies en de scheiding van land van herkomst, familieleden en bekende gebruiken en tradities;

• Heimwee op vele niveaus;

• Verlies van eigenwaarde mede als gevolg dat je het gevoel heb jezelf telkens opnieuw te moeten bewijzen in de nieuwe omgeving;

• Gefrustreerd omdat je partner als hij/zij thuiskomt van zijn/haar werk vaak te moe is om echt contact met je te maken;

• Jezelf gedesoriënteerd en uit balans voelen, waardoor je jezelf al gauw als lastig of als een last ervaart;

• Frustratie over het feit dat je graag begrepen of ‘gezien’ wilt worden, maar dat moeilijk onder woorden kunt brengen in een vreemde taal en cultuur;

• Je niet langer vrij te voelen om te gaan en staan waar je wilt;

• Het gevoel dat je gewoon ‘de tijd zit in het invullen’ zonder enig doel of zingeving;

• Moeite met het vinden van je legitieme plek in de familie van je partner en het omgaan met moeilijke vragen als, “heb je nog steeds geen werk gevonden?”;

• Onzekerheid over hoe je een eigen leven voor jezelf kunt beginnen in deze nieuwe omgeving; onzekerheid ook over hoe je vrienden kunt maken en hoe je het beste kunt integreren;

• Ambivalentie over of je zelf wel echt wilt integreren in de nieuwe cultuur, omdat je daarbij het gevoel krijgt dat je een keuze moet maken tussen je land en dit nieuwe land;

• Je verplicht voelen omdat je partner nu de enige verdiener en kostwinner is;

• Gebrek aan zelfstandigheid en je nu afhankelijk voelen, omdat het je aan eigen keuze mogelijkheden ontbreek;

• Dat je onder druk staat ​​om bepaalde dingen te doen vanwege de gewijzigde omstandigheden, b.v. het opnieuw moeten afleggen van een rijbewijs, een vreemde taal te moeten leren, jouw opleidings kwalificaties opnieuw moet laten beoordelen;

• Angst voor wat de toekomst zal brengen, b.v. zal ik werk vinden, zal ik hier vrienden kunnen maken, zal ik hier gelukkig zijn?;

• Verwarring over hoe de maatschappelijke systemen hier werken en de daarmee gepaard gaande afhankelijkheid van anderen voor uitleg en vertaling, b.v. gezondheidszorg, belastingen;

• Woede en frustratie over de andere voor jou, nieuwe maatschappelijke systemen en hun achterliggende normen en waarden;

• Gebrek aan voldoende motivatie om jezelf te dwingen om alles op een rijtje te krijgen, maar het je tegelijkertijd machteloos voelen hoe je dingen kunt bereiken in een omgeving die als vreemd aanvoelt. Zelfs eenvoudige taken worden zo grote obstakels;

• Gevoel een last te zijn voor je partner vanwege hoe je je voelt; misschien angstig of depressief, niet genoeg bewegen, gewichtstoename;

• Spijt hebben over gebrek aan of verlies van werk;

• Teleurstelling over het gevoel dat je leven in de wacht staat terwijl dat van je partner vooruitgaat….

Dit zijn slechts enkele van de problemen die zich kunnen voordoen! En hoewel deze problemen zich op het individu laten herleiden, hebben ze een grote impact op het paar. Als je in deze situatie komt vast te zitten, kan je dan contact met jezelf maken om er achter te komen wat het voor jou zo moeilijk maakt? Heeft je partner begrip voor wat er speelt? En hoe moeilijk je het hebt? Wellicht merk dat je zit te wedijveren met de ander over wie het meest heeft moeten opgeven voor de ander? Bestaat er onderling begrip voor de offers die ieder van jullie heeft moeten brengen?

In relatietherapie kan ik jullie helpen het emotionele proces van verkassen in kaart te brengen en de nieuwe rol van een van jullie als expat te verhelderen/verkennen.  Als jullie er behoefte aan hebben om dat nader uit te zoeken en hoe jullie beter met elkaar om kunnen gaan gegeven jullie nieuwe omstandigheden om zo en solide basis voor jullie relatie te, neem dan contact met mij op en help julliezelf om deze uitdaging aan te gaan.

Come and paint yourself a new world! Discover how to ‘live juicy’ in your new environment!