Home

The Gingko Leaf

Welkom!


Mensen zoeken om uiteenlopende redenen therapie en counseling. Sommigen hebben het gevoel dat ze de controle over hun leven zijn kwijtgeraakt, sommigen hebben een bepaald probleem waar ze last van hebben en vinden dat het tijd is om het ‘uit te pluizen’, anderen hebben moeite met complexe beslissingen en zoeken advies over die kwestie. Sommigen willen hun focus herwinnen en willen hun behoeften verkennen, hetzij persoonlijk, hetzij samen met hun partner. Mijn therapieruimte biedt een kalme en rustige omgeving om die problemen aan te pakken en te verkennen. Therapie revitaliseert het leven  kan zeer inzichtelijk zijn. Het zichzelf onder de loupe nemen gezonde met nieuwsgierigheid en mededogenjegens jezelf, kan leiden tot meer inzicht en duidelijkheid bij het overwinnen van enkele van de obstakels en uitdagingen van in je leven.

Als counsellor en therapeut zie ik mijn werk om samen met jou op reis te gaan in je zoektocht naar betekenis. Ik bied je mijn ervaring en expertise aan individuen, echtparen en gezinnen. Hier zijn enkele van de terreinen  waarop u uw wellicht eigen situatie of speciale behoeften herkent:

U kunt tijdens het intakegesprek kunt u uw specifieke wensen/problemen aan mij voorleggen en/of bespreken. Bent u geinteresseerd in een vervolg dan maken wij een vervolg afspraak met elkaar.  

Wat behandel ik niet ? Manisch depressieve stoornissen, schizofrenie, ernstige somatoforme stoornissen, eetstoornissen cq verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Als u regelmatig in crisis raakt, dan kan ik u niet de zorg geven, die u nodig heeft. In dat geval kan ik u niet in behandeling nemen. Ik behandel geen kinderen en jeugdigen. 

Therapie is er op gericht om de innerlijke rust te vinden om op een jou passende manier met de spanningen en worstelingen van het leven om te gaan.

Welcome!

People seek therapy and counselling for a variety of reasons. Some feel they have lost control over their lives, some have a particular problem that has been bothering them and feel its time to ‘sort it out’, others have difficulty with complex decisions, and look for some counselling on that matter. Some wish to regain focus and want to explore their needs either face to face on an individual basis or together with their partner. My therapy room offers a calm and tranquil space for addressing and exploring those issues. I am a trained psychologist and practice “relational Gestalt”, which means that I believe that the patterns that emerge in our relationships – be that with our friends , colleagues, family and ourselves are key to who we are and how we feel. This also includes the relationship in the therapy room, and perhaps even more so as we are discussing deep and personal issues. Gestalt aims to explore and uncover how those patterns are still active and affecting your life in the present moment. It is my aim to support you in finding new and creative ways to resolve the problems and challenges you may be currently facing. During our sessions you will notice that I often pay careful attention to what happens between us in the therapy session and invite you to do the same.

Therapy is life-enhancing and can be very insightful. Exploring oneself with curiosity and compassion, can lead towards greater insight and clarity in understanding what you bring to your relationship, to yourself and to those around you that may be interfering with a better realization of what it is to be ‘real’ or ‘free’. As a counsellor and therapist, I see my work as journeying alongside you in your search for meaning, offering my experience and expertise to individuals, couples and families. 

These are some of the areas in which you may recognize your own circumstances or special needs:

You can describe your particular issue during the intake session.

What am I not treating? Manic-depressive disorders, schizophrenia, severe somatoform disorders, eating disorders or addiction problems and personality disorders. If you are regularly in crisis, I cannot give you the care you need. In that case I cannot treat you. I do not deal with children and young people.

Therapy allows you to find an inner peace from the stresses and struggles of life.

%d bloggers like this: